Home > Blossary: Reach for the Moon
The moon comes in many forms, shapes, and sizes!

Category: Other

8 Terms

Created by: Timmwilson

Number of Blossarys: 22

My Terms
Collected Terms

A honeymoon is an activity taking place after a marriage used to celebrate alone between the newly-weds. The honeymoon usually takes place in a location far from home. Popular honeymoon spots include: A beach resort, cruise, a foreign country...etc.

Domain: Culture; Category: Popular culture

Líbánky se konají krátce po svatbě a slouží jako soukromá oslava sňatku mezi právě oddanými. Líbánky se obvykle konají daleko od domova. Populární místa, kam se obvykle na líbánky jezdí: plážové rezorty, výletní platby, zahraničí atd.

Domain: Culture; Category: Popular culture

Used in jewelry for centuries, the moonstone was named by the Romans. The Romans and the Greeks believed the moonstone was a gift from the lunar gods and goddesses. The chemical makeup of moonstone is (Na,K)AlSi3O8.

Domain: Jewelry; Category: Gemstones

Byl používán v klenotnickém zboží po staletí a své jméno získal díky Římanům. Římané a Řekové věřili, že měsíční kámen byl darem od měsíčních bohů a bohyní. Složení měsíčního kamene je Na,K)AlSi3O8.

Domain: Jewelry; Category: Gemstones

The 1973 rock album produced by Pink Floyd. The album was centered around conflict, greed, passage of time, and mental illness (mental illness portion inspired by band member Barrett). The album became one of the best stand-alone sellers of all time.

Domain: Music; Category: Music albums

Hudební album skupiny Pink Floyd z roku 1973. Hlavními tématy alba jsou konflikty, plynutí času a duševní poruchy (část o duševních poruchách byla inspirována členem kapely Barrettem). Toto album se stalo jedním z nejlépe prodávaných samostatných titulů všech dob.

Domain: Music; Category: Music albums

A traditional Chinese baked product made to celebrate the Mid-Autumn Festival. Mooncakes are generally fat in width, and can be stuffed with filling derived from a mixture of any of the following: red bean, lotus seed paste, yolks from salted duck eggs.

Domain: Baked goods; Category: Cakes

Tradiční čínský pečený výrobek, který je připravován na oslavu Svátku středu podzimu. Měsíční koláčky jsou obvykle široké a mohou být naplněny následujícími náplněmi: červenými fazolemi, pastou z lotosových semínek, či žloutky z osolených kachních vajec.

Domain: Baked goods; Category: Cakes

A distilled liquor that is produced illicitly. High in alcohol content, this spirit has been smuggled in the southern United States for years. Possible side-effects from poorly distilled Moonshine include temporary blindness, and poisoning....so find the good stuff.

Domain: Beverages; Category: Other alcoholic products

Alkohol pálený na černo. Tento destilát má vysoký obsah alkoholu a byl pašován na jihu Spojených států po mnoho let. Možné vedlejší účinky, které se mohou objevit po vipití špatně pálené Moonshine zahrnují dočasnou slepotu, či otravu alkoholem.

Domain: Beverages; Category: Other alcoholic products

Shoes introduced in the 1970's containing fitted, trampoline-like springs. Large enough to fit over the wearers regular shoes, these 'moon shoes' were a craze for children, and even curious adults.

Domain: Footwear; Category: Sports shoes

Boty, které se na trhu objevily v 70. letech 20. století. Do podrážky byly vsazeny přesně sedící pružiny podobné trampolíně. Boty byly dostatečně velké na to, aby si je mohl uživatel nasadit na svou regulérní obuv. Tyto boty pobláznily mnoho dětí a byly senzací i pro zvědavé dospělé.

Domain: Footwear; Category: Sports shoes

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Contracts between two or more parties where the ...

Category: Education

By: Timmwilson

The basic styles of tattoos from traditional to ...

Category: Arts

By: Timmwilson

Things to consider bringing for a week long ...

Category: Sports

By: Timmwilson

The sport of running, done in a cooler way.

Category: Sports

By: Timmwilson